गुरू अमर दास जी
Guru Amar Das Ji
 Hindi Kavita 

Shabad Guru Amar Das Ji in Hindi

1. Aape Aap Upaae Upanna
2. Aape Daint Laae Ditte
3. Aavhu Sikh Satguru Ke Piariho
4. Aithai Saache So Aagai Saache
5. Anand Sunhu Vadbhagiho
6. Atul Kiu Tolia Jaae
7. Baba Jis Tu Deh
8. Bahu Bhekh Kar Bharmaaiai
9. Bhagta Ki Chaal Nirali
10. E Man Piaria
11. E Netrhu Meriho
12. E Rasna Tu An Ras Raach Rahi
13. E Sravanhu Meriho
14. Govind Guni Nidhan Hai
15. Har Aap Amulk Hai
16. Ik Gaavat Rahei Man Saad Na Paai
17. Iko Aap Phirai Parchhanna
18. Jaat Ka Garab Na Kariahu Koi
19. Jah Baisaleh Tah Baisa Suami
20. Jiuh Maile Bahrhu Nirmal
21. Jiuh Nirmal Bahrhu Nirmal
22. Kaania Saadhai Uradh Tap Karai
23. Karmi Sehj Na Upjai
24. Man Ka Sutak Duja Bhau
25. Manmukh Paraih Pandit Kahavai
26. Nirat Karei Bahu Vaaje Vajaai
27. Shabad Marai Tis Sada Anand
28. Simrat Saastar Punn Paap Bicharde
29. Vaaje Panch Shabad
 
 
 Hindi Kavita