Hindi Kavita
गुरू तेग बहादुर जी
Guru Teg Bahadur Ji
 Hindi Kavita 

Salok Guru Teg Bahadur Ji in Hindi

1. Baal Juani Aru Birdh Phun
2. Bal Chhutkio Bandhan Parei
3. Bal Hoaa Bandhan Chhutei
4. Bhai Kaahu Ko Deit Neh
5. Bhai Naasan Durmat Haran
6. Bikhian Siu Kaahe Rachio
7. Birdh Bhaio Soojhai Nahi
8. Chinta Ta Kee Keejiai
9. Dhan Dara Sampat Sagal
10. Ek Bhagat Bhagwan Jih
11. Garab Karat Hai Deh Ko
12. Ghat Ghat Mai Har Ju Basai
13. Gun Gobind Gaaio Nahi
14. Harakh Sog Ja Kai Nahi
15. Jagat Bhikhari Phirat Hai
16. Jag Rachna Sabh Jhooth Hai
17. Jaise Jal Te Budbuda
18. Janam Janam Bharmat Phirio
19. Jatan Bahut Main Kar Rahio
20. Jatan Bahut Sukh Ke Keeye
21. Jau Sukh Kau Chahai Sada
22. Jhoothai Maan Kaha Karai
23. Jihba Gun Gobind Bhajhu
24. Jih Bikhia Sagli Taji
25. Jih Ghat Simran Ram Ko
26. Jih Maaia Mamta Taji
27. Jih Prani Haumai Taji
28. Jih Simrat Gat Paaiai
29. Jiu Supna Aru Pekhna
30. Jo Prani Mamta Tajai
31. Jo Prani Nis Din Bhajai
32. Jo upjio So Binas Hai
33. Karno Huto Su Na Keeo
34. Maaia Kaaran Dhaavhi
35. Man Maaia Mai Fadh Rahio
36. Man Maaia Mai Ram Rahio
37. Naam Rahio Sadhu Rahio
38. Nar Chahat Kachhu Aur
39. Nij Kar Dekhio Jagat Mai
40. Nis Din Maaia Kaarne
41. Paanch Tat Ko Tan Rachio
42. Patit Udharan Bhai Haran
43. Prani Kachhu Na Chetai
44. Prani Ram Na Chetai
45. Ram Gaio Ravan Gaio
46. Ram Naam Ur Mai Gahio
47. Sabh Sukh Data Ram Hai
48. Sang Sakha Sabh Taj Gae
49. Sir Kampio Pag Dagmage
50. Suami Ko Grihu Jiu Sada
51. Sukh Dukh Jih Parsai Nahi
52. Sukh Mai Bahu Sangi Bhae
53. Tan Dhan Jih To Kau Deeo
54. Tan Dhan Sampai Sukh Deeo
55. Tarnapo Iun Hee Gio
56. Tirath Barat Aru Daan Kar
57. Ustat Nindia Nahi Jih
 
 
 Hindi Kavita