गुरू अमर दास जी
Guru Amar Das Ji
 Hindi Kavita 

Salok Guru Amar Das Ji in Hindi

1. Aapne Pritam Mil Rahan
2. Aatma Deu Poojiai
3. Andar Sehsa Dukh Hai
4. Antar Kapat Bhagauti Kahaae
5. Bhai Vich Jamai Bhai Marai
6. Bhai Vin Jivai Bahut Bahut
7. Dhrig Tinha Da Jeevia
8. Eko Nihchal Naam Dhan
9. E Man Gur Ki Sikh Sun
10. Gauri Raag Sulakhni
11. Gur Ki Sikh Ko Virla Levai
12. Gurmakh Gian Bibek Budh Hoye
13. Gur Poore Har Naam Diraaia
14. Gur Sabha Ev Na Paaiai
15. Gur Sewa Te Har Paaiai
16. Hau Hau Karti Sabh Mui
17. Haumai Jagat Bhulaaia
18. Hor Birha Sabh Dhat Hai
19. Hor Koor Parhna Koor Bolna
20. Hukam Na Janai Bahuta Rovai
21. Ihu Jagat Mamta Mua
22. Jin Gur Gopia Aapna
23. Jini Satgur Sevia
24. Ji Satgur Seve Aapna
25. Jiu Pind Sabh Tiska
26. Kaaia Hans Kia Preet Hai
27. Kalam Jalau San Masvaniai
28. Kalau Masajani Kia Sadaaiai
29. Kal Keerat Pargat
30. Maaiadhari At Annha Bola
31. Maaia Hoee Naagni
32. Maaia Moh Gubaar Hai
33. Manmukh Agian Durmat Ahankari
34. Manmukh Ahankari Mehl Na Janai
35. Manmukh Lok Samjhaaiai
36. Manmukh Maili Kaamni
37. Manmukh Naam Vihunian
38. Manmukh Udha Kaul Hai
39. Man Vekari Veria
40. Nadri Aanvda Naal Na Chal-ee
41. Nanak Har Naam Jini Aradhia
42. Nanak Mukt Duara At Neeka
43. Nanak So Soora Wariam
44. Pandit Parh Parh Ucha Kookda
45. Parh Parh Pandit Bed Vakhanaih
46. Ragan Vich Srirag Hai
47. Rain Sabaai Jal Mui
48. Sabhna Ka Sahu Ek Hai
49. Sacha Naam Dhiaaiai
50. Sahib Mera Sada Hai
51. Satgur Jini Na Sevio
52. Satgur Kai Bhanai Jo Chalai
53. Satgur Miliai Ulti Bhaee
54. Satgur Seve Aapna
55. Satgur Sev Sukh Paaia
56. Satgur Siu Chit Na Laaio
57. Shabad Rati Sohagni
58. So Bhagauti Jo Bhagwantai Jaanai
59. So Jap So Tap
60. Ves Karei Kuroop Kulakhni
 
 
 Hindi Kavita