Hindi Kavita
संत नामदेव
Sant Namdev
 Hindi Kavita 

Abhangvani Sant Namdev Ji in Marathi

संत नामदेवांचे अभंग

आत्मस्वरूपस्थिति
संसारिकांस उपदेश
खलदुर्जनांस उपदेश
वेषधार्‍यांस उपदेश
उपासकांस उपदेश
जनांस उपदेश
मुमुक्षूंस उपदेश
मनास उपदेश
 
 
 Hindi Kavita